Navigate to the Regina Naturals LLC homepage

PROPOLIS Throat Spray with Raw Pine Honey and USNEA

PROPOLIS Throat Spray with Raw Pine Honey and USNEA

$12.00
SKU: propolis spray

PROPOLIS Spray with Raw Honey and USNEA

This spray not only soothes your throat but also has great Immunity Support substances.

BEE PROPOLIS is a dark-colored, sticky substance that honey bees use to seal cracks, waterproof the inside of the hive, and create an antiseptic propolis envelope. It has 300+ beneficial compounds, including vitamins, minerals, and antioxidants.  Several studies have evaluated the compounds of propolis and their efficacy in working with various health issues (Anjum et al., 2019).  

Antibacterial- effective against Enterococcus spp., Escherichia coli, and Staphylococcus aureus
Antifungal- propolis is effective against several fungi including several Candida spp.
Antitumoral- Components in propolis such as caffeic acid phenethyl ester and artepillin C were found to stop the spread and even destroy tumor cells. Propolis contains flavonoids, which are effective against cancers. Propolis has been shown to stop breast cancers, lung cancer, oral cancer, esophagus, stomach, colorectal, prostate, and skin cancer.
Antiprotozoal- propolis has been found to be effective against giardiasis, Chagas disease, leishmaniasis, trichomoniasis, and toxoplasmosis.
Anti-inflammatory- flavonoids in propolis have anti-inflammatory properties. These were found to improve arthritic inflammation in rodent studies.
Hepatoprotective- propolis can increase antioxidant activity against mercury-induced toxicity and liver damage from acetaminophen use. 
Antioxidant- Aqueous propolis extracts protect the body from and remove free radicals due to the high polyphenol contents.
Antiviral- Propolis prevents viruses from entering the cells and prevents viral replication. Propolis has been shown to be effective against genital herpes infection (HSV-2), herpes simplex virus (type 1), and influenza virus A1 Hong Kong (H3N2).
Oral health– Propolis ethanolic extracts can decrease the bacteria in the mouth, decrease gum inflammation, and repair dental pulp. 
Wound healing– Propolis has the ability to repair tissues and prevent wound infections. 

 USNEA LICHEN has a great affinity for the respiratory system, as well as being a profound infection fighter for the whole body. Beyond that, it is often used to address acute complaints of the kidney, bladder, and urinary tract.  As an antifungal and antiparasitic, it can be used when candida overgrowth (yeast infections) or Trichomonas are a concern.  Applied externally, it can help prevent infection and accelerate wound closure, and may even be effective against the bacteria that cause acne.  A powerful drawer of toxins, the herb can also be used for bites, stings, and other similarly infected wounds. Unlike most modern antibiotics which disrupt the structure of a cell, this lichen prevents the metabolism of gram-positive bacteria such as Streptococcus, Staphylococcus, and Mycobacterium tuberculosis.  It is particularly effective for hot, irritable, wet coughs.

USE: Shake well before using. Take 1-2 servings    3 times a day or as needed. Overdose may make it nauseous. In case skip one day and start using it again. Do not use it if you are allergic to bee products. Do not use it for children under one year old.

Organic Non-GMO Ingredients:
Propolis (a bee product), filtered water, grain alcohol, Usnea lichen, and Raw Honey infused with pine flowers, shoots, and young pinecones. Free of gluten, dairy, sugar, artificial flavoring, or dyes.

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. That product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

PL

PROPOLIS w sprayu z Miodem i USNEA - Brodaczka

Ten spray nie tylko łagodzi gardło, ale także zawiera świetne substancje wspierające odporność.
PROPOLIS pszczeli jest lepką substancją o ciemnym kolorze, której pszczoły używają do uszczelniania pęknięć, uszczelniania wnętrza ula i tworzenia antyseptycznej otoczki propolisowej. Ma ponad 300 korzystnych związków, w tym witaminy, minerały i przeciwutleniacze.
W kilku badaniach oceniono związki propolisu i ich skuteczność w pracy z różnymi problemami zdrowotnymi (Anjum i wsp., 2019).

Antybakteryjny – skuteczny przeciwko Enterococcus spp., Escherichia coli i Staphylococcus aureus
Przeciwgrzybiczy - propolis jest skuteczny przeciwko kilku grzybom, w tym kilku Candida spp.
Przeciwnowotworowy – Stwierdzono, że składniki propolisu, takie jak ester fenetylowy kwasu kawowego i artepillina C, powstrzymują rozprzestrzenianie się, a nawet niszczą komórki nowotworowe. Propolis zawiera flawonoidy, które są skuteczne w walce z nowotworami. Wykazano, że propolis powstrzymuje raka piersi, raka płuc, raka jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, prostaty i raka skóry.
Przeciwpierwotniakowy - Stwierdzono, że propolis jest skuteczny przeciwko lambliozie, chorobie Chagasa, leiszmaniozie, rzęsistkowicy i toksoplazmozie.
Przeciwzapalny – flawonoidy zawarte w propolisie mają właściwości przeciwzapalne. Okazało się, że poprawiają one zapalenie stawów w badaniach na gryzoniach.
Hepatoprotekcyjny - propolis może zwiększać aktywność antyoksydacyjną przeciwko toksyczności wywołanej przez rtęć i uszkodzeniom wątroby w wyniku stosowania acetaminofenu.
Przeciwutleniacz organizmu– ekstrakty z propolisu chronią i usuwaja wolne rodniki dzięki wysokiej zawartości polifenoli.
Przeciwwirusowy - Propolis zapobiega przedostawaniu się wirusów do komórek i zapobiega replikacji wirusa. Wykazano, że propolis jest skuteczny przeciwko zakażeniu opryszczką narządów płciowych (HSV-2), wirusowi opryszczki pospolitej (typ 1) i wirusowi grypy A1 Hongkong (H3N2).
Zdrowie jamy ustnej – Ekstrakty etanolowe z propolisu mogą zmniejszać liczbę bakterii w jamie ustnej, zmniejszać stan zapalny dziąseł i naprawiać miazgę zębową.
Gojenie się ran – Propolis ma zdolność naprawy tkanek i zapobiegania infekcjom ran

 USNEA inaczej nazywana Brodaczka ma duże zastosowanie w problemach układu oddechowego, a także zwalczają w głębokich infekcjach całego organizmu. Poza tym często stosuje się ja w ostrych dolegliwościach nerek, pęcherza moczowego i dróg moczowych. Jako środek przeciwgrzybiczy i przeciwpasożytniczy może być stosowany, gdy problemem jest przerost drożdżaków (zakażenia drożdżakami) lub rzęsistki. Stosowany zewnętrznie może pomóc w zapobieganiu infekcji i przyspieszaniu zamykania się ran, a nawet może być skuteczny przeciwko bakteriom wywołującym trądzik. Potężna szuflada substancji, zioło może być również używane na ukąszenia, użądlenia i inne podobnie zainfekowane rany. W przeciwieństwie do większości nowoczesnych antybiotyków, które zaburzają strukturę komórki, porost ten zapobiega metabolizmowi bakterii Gram-dodatnich, takich jak Streptococcus, Staphylococcus i Mycobacterium tuberculosis. Jest szczególnie skuteczny w przypadku gorącego, drażliwego, mokrego kaszlu.

SPOSÓB UŻYCIA: Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Spożywać 1-2 porcje 3 razy dziennie lub ile trzeba w razie potrzeby. Przedawkowanie może wywołać nudności. W tym wypadku pomiń jeden dzień i zacznij używać ponownie. Nie używaj go, jeśli jesteś uczulony na produkty pszczele. Nie podawać dzieciom poniżej jednego roku życia.

Organiczne składniki bez GMO:
Propolis (produkt pszczeli), woda filtrowana, spirytus, syrop sosnowy (kwiaty, pędy i młode szyszki) robiny na miodzie,  Usnea - Brodaczka. Nie zawiera glutenu, nabiału, cukru, sztucznych aromatów ani barwników.

Oświadczenia te nie zostały ocenione i zatwierdzone przez Food and Drug Administration. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.